Khảo Sát Khả Năng Kháng Oxy Hóa Và Kháng Đái Tháo Đường Tiềm Năng Của Cao Chiết Bắp Cải Xanh Ở X

0
125
Đề tài khoa học kỹ thuật

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO
2. BÁO CÁO TÓM TẮT
3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here