Thực trạng sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử của học sinh trường THCS X và giải pháp khắc phục

0
196
Đề tài khoa học kỹ thuật

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO

2. BÁO CÁO TÓM TẮT

3. POSTER 

4. Phụ Lục

Hồ sơ đầy đủ liên hệ admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here