Nghiên cứu việc giáo dục nhân cách tuổi dậy thì qua môn Ngữ văn đối với HS THCS trên địa bàn Thành phố X

0
135

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO

2. BÁO CÁO TÓM TẮT

3. POSTER

Hồ sơ đầy đủ liên hệ admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here