Lĩnh vực KHXH – Hành vi: Nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Đà Lạt

0
114

Lĩnh vực KHXH – Hành vi: Nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO

2. BÁO CÁO TÓM TẮT

3. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here