Giải pháp thoát ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân cho học sinh trường THPT X

0
134

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.

1. VIDEO

2. BÁO CÁO TÓM TẮT

3. POSTER 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here