Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người K’Ho tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

0
144

Bạn đọc có thể xem video, báo cáo tóm tắt và poster tham khảo các dự án KHKT tham gia cấp tỉnh của các đơn vị năm học 2022-2023.
1. BÁO CÁO TÓM TẮT
2. POSTER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here