Đáp án đề thi môn Toán Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 - tất cả các mã đề

Thứ năm - 27/06/2024 06:05
Cập nhật Đáp án đề thi môn Toán Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 tất cả 24 mã đề nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
Sáng nay (27/6), gần 1,1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024. Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Toán với thời gian 90 phút.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc đề thi môn Toán bám sát chương trình cơ bản của bậc THPT, chủ yếu lớp 12. Trong đó, tỉ lệ câu hỏi vận dụng cao sẽ không nhiều. Thí sinh làm tốt các câu hỏi ở mức nhận biết, thông hiểu và vận dụng đã có thể đạt mức điểm từ trung bình đến khá.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội có 109.078 thí sinh; TP.HCM có 88.196 thí sinh; Thanh Hóa có 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024

Môn Toán - Mã đề: 101 -  

1.B 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.C 10.A
11.A 12.C 13.C 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.D
31.D 32.C 33.B 34.B 35.A 36.B 37.D 38.A 39.B 40.D
41.D 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.B 48.B 49.D 50.C
 Môn Toán - Mã đề: 102 -  
1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.A 7.A 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.D 14.C 15.A 16.D 17.C 18.C 19.B 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.B 26.B 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.A 33.C 34.A 35.C 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D
41.D 42.C 43.C 44.D 45.A 46.D 47.B 48.A 49.B 50.C
 Môn Toán - Mã đề: 103 -  
1.D 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.D 9.D 10.C
11.A 12.D 13.D 14.C 15.A 16.C 17.B 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.C 27.C 28.B 29.D 30.D
31.A 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.B 38.B 39.D 40.A
41.B 42.A 43.A 44.B 45.A 46.A 47.A 48.D 49.B 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 104 -  
1.D 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A
11.D 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.A 18.A 19.D 20.A
21.B 22.D 23.C 24.A 25.B 26.A 27.B 28.D 29.A 30.B
31.A 32.B 33.A 34.C 35.C 36.D 37.B 38.D 39.C 40.C
41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.C 47.B 48.C 49.B 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 105 -  
1.A 2.A 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.B 9.A 10.B
11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.A 17.B 18.A 19.A 20.A
21.D 22.D 23.D 24.C 25.D 26.D 27.A 28.B 29.C 30.D
31.D 32.B 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.B 39.C 40.D
41.B 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.C 49.B 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 106 -  
1.C 2.A 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.A 15.D 16.A 17.B 18.B 19.A 20.C
21.A 22.D 23.D 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.C 35.D 36.C 37.C 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43.C 44.C 45.B 46.B 47.C 48.C 49.B 50.D
 Môn Toán - Mã đề: 107 -  
1.D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.C 10.D
11.C 12.B 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.B 19.B 20.B
21.D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.A 28.D 29.C 30.B
31.B 32.A 33.D 34.B 35.B 36.B 37.A 38.B 39.C 40.D
41.B 42.D 43.A 44.C 45.D 46.A 47.B 48.D 49.A 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 108 -  
1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.A 7.B 8.B 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.C 24.C 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.D 49.D 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 109 -  
1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11.D 12.D 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.C 24.D 25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.B
31.C 32.C 33.D 34.B 35.C 36.B 37.D 38.B 39.C 40.C
41.C 42.B 43.C 44.B 45.D 46.D 47.B 48.C 49.B 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 110 -  
1.B 2.C 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.A 10.C
11.D 12.A 13.D 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.D 20.C
21.A 22.B 23.C 24.A 25.D 26.A 27.D 28.B 29.C 30.C
31.D 32.A 33.C 34.D 35.D 36.D 37.C 38.A 39.B 40.B
41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.A 47.B 48.D 49.C 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 111 -  
1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C
11.D 12.D 13.B 14.A 15.B 16.B 17.A 18.A 19.C 20.D
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.B 27.D 28.B 29.B 30.D
31.B 32.C 33.C 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.B 40.B
41.C 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.C 50.D
 Môn Toán - Mã đề: 112 -  
1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.D
11.C 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.C 18.B 19.A 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.A 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.A
41.C 42.A 43.C 44.B 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 113 -  
1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D
11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.B 18.C 19.C 20.A
21.B 22.B 23.C 24.C 25.D 26.D 27.D 28.A 29.B 30.A
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.B 37.D 38.A 39.C 40.D
41.D 42.C 43.A 44.D 45.D 46.C 47.C 48.A 49.A 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 114 -  
1.C 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.D 22.D 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.B 29.C 30.A
31.A 32.A 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.C 39.B 40.D
41.D 42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.B 49.B 50.D
 Môn Toán - Mã đề: 115 -  
1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.C
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.A 18.C 19.A 20.A
21.B 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31.D 32.D 33.A 34.B 35.D 36.D 37.D 38.B 39.A 40.D
41.A 42.D 43.B 44.B 45.D 46.A 47.A 48.A 49.D 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 116 -  
1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.B 7.A 8.A 9.D 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.D 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23.C 24.B 25.D 26.D 27.D 28.B 29.A 30.A
31.B 32.B 33.D 34.D 35.D 36.B 37.D 38.B 39.D 40.A
41.A 42.A 43.D 44.D 45.A 46.B 47.A 48.A 49.B 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 117 -  
1.B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.C 10.A
11.C 12.D 13.D 14.B 15.A 16.C 17.A 18.B 19.D 20.C
21.B 22.A 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
31.C 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.C
41.D 42.C 43.D 44.D 45.D 46.C 47.D 48.B 49.B 50.D
 Môn Toán - Mã đề: 118 -  
1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.A
11.C 12.C 13.B 14.B 15.D 16.C 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.C 23.D 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C
31.D 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.C 38.A 39.C 40.C
41.D 42.C 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.D 50.C
 Môn Toán - Mã đề: 119 -  
1.A 2.B 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10.C
11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.D 24.B 25.C 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.D 33.B 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.C
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.D 47.A 48.D 49.A 50.D
 Môn Toán - Mã đề: 120 -  
1.C 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D
11.A 12.C 13.A 14.D 15.C 16.C 17.A 18.C 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.B 27.C 28.D 29.B 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.D 36.B 37.C 38.A 39.D 40.A
41.A 42.A 43.A 44.A 45.A 46.B 47.C 48.B 49.A 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 121 -  
1.D 2.A 3.C 4.D 5.A 6.C 7.D 8.C 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.A 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.B 25.A 26.B 27.B 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.D 38.D 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.B 50.B
 Môn Toán - Mã đề: 122 -  
1.C 2.C 3.A 4.A 5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.C 27.D 28.D 29.C 30.A
31.A 32.C 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.B 44.A 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C
 Môn Toán - Mã đề: 123 -  
1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.A 9.B 10.C
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.B
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.B 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.C 33.C 34.A 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41.C 42.A 43.C 44.A 45.C 46.C 47.B 48.D 49.A 50.A
 Môn Toán - Mã đề: 124 -  
1.B 2.C 3.B 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D
11.D 12.B 13.D 14.B 15.C 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.C 25.C 26.D 27.D 28.A 29.B 30.D
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.D 37.D 38.D 39.A 40.D
41.D 42.D 43.B 44.B 45.A 46.C 47.A 48.B 49.D 50.A

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi